Novinka - nové obchodné zastúpenie pre trenčiansky a žilinský kraj - Ing. Jaroslav Hupka, kontakt: +421 948 174 840

Správajme sa prosím zodpovedne

Vážení zákazníci

Radi by sme Vás informovali, že na základe posledného vývoja ochorenia COVID-19  a vyhlásenia núdzového stavu na území Slovenskej republiky, prijalo vedenie spoločnosti Chren a Šproch  s.r.o. mimoriadne opatrenia:

Kancelária je od dnes 16.3.2020 až do odvolania zatvorená. Všetky nové dopyty a tvorba cenových ponúk prebieha v štandardnom režime (formou home Office).

Montáže a výjazdy k zákazníkom sú riešené len po dohode a pri dodržiavaní všetkých hygienických opatrení.

Akúkoľvek  komunikáciu realizujeme len elektronicky (e-mailom a telefonicky).

Výjazdy technikov sú možné len v kritických situáciách a pre vyriešenie havarijného stavu.

Všetky obhliadky a zamerania stavieb, ak je to nevyhnutné, je možné zrealizovať po telefonickom dohovore.

Kontakt so zákazníkmi je možný len za obojstranného dodržiavania prísnych hygienických opatrení a doporučení (rúško, rukavice, minimálny počet osôb) prezentovanými lekármi a hygienikmi v médiách.

Usmievajte sa (samozrejme popod rúško) čo najviac, je to liek….. 

Za pochopenie a trpezlivosť ďakujeme,


Tím Chren a Šproch  s.r.o.

Kontakty:

Rastislav Chren,  chren@chrenasproch.sk, 0903832024

Martin Šproch,   sproch@chrenasproch.sk, 0908790460

Komentáre